‫ پروژه های انجام شده گروه شریف کد

 

دوره های آموزشی برنامه نویسی در اکسل سیپلکس ArcGIS شریف کد

 

گروه آموزشی -تحقیقاتی شریف کد تا کنون در حوزه های مختلفی با سازمان های دولتی و خصوصی همکاری کرده است. برخی از پروژه های انجام شده در ادامه ارایه می گردد.


پروژه شبیه سازی شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

رای ارزیابی سیاست های مختلف در خصوص سیر و حرکت و توزیع ناوگان در راه آهن یک روش ساده ولی پرهزینه، اعمال آن ها و بررسی نتایج است. اما در دنیای پیشرفته امروزی چنین روشی ابدا توجیه ندارد و روش های سعی و خطا می تواند صدماتی به شبکه وارد کند که تا مدت ها اثر آن باقی می ماند.

ادامه مطلب


پروژه تولید نرم افزار تجاری ابزار پشتیبان تصمیم گیری برای سازمان سواحل و بنادر

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری یکی از ابزارهای نوین برای یاری رساندن به مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم به بهترین شکل ممکن است. با توجه به اهمیت این موضوع، سازمان سواحل و بنادر کشور طراحی از گروه شریف کد خواست که یک نرم افزار تجاری برای پیشتیبان تصمیم گیری طراحی کند. 

ادامه مطلب


پروژه تولید نرم افزار ارزیابی میزان انرژی مناطق لامرد و پارسیان

پس از تجربه موفق پروژه تولید نرم افزار پشتیبان تصمیم گیری، گروه شریف کد مسول ساخت نرم افزار برای مکان یابی مناطق انرژی بر لامرد و پارسیان شد. این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های ایران در حوزه انرژی بود.

ادامه مطلب


پروژه تولید نرم افزار زمان بندی اعزام تانکر های سوخت رسان

به منظور سازمان‌دهی میزان و زمان سفارش مواد اولیه برای تولید سوخت در سایت مورد نظر، نرم‌افزار پیش رو در شرکت کانال ایران طراحی و پیاده سازی شد. در این نرم افزار به دنبال تعیین زمان بندی ورود و خروج  تانکر های سوخت رسان در یک پالایشگاه بودیم. 

ادامه مطلب