‫ پروژه تولید نرم افزار ارزیابی میزان انرژی مناطق لامرد و پارسیان

پس از تجربه موفق پروژه تولید نرم افزار پشتیبان تصمیم گیری، گروه شریف کد مجری ساخت نرم افزار برای مکان یابی مناطق انرژی بر لامرد و پارسیان شد. این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های ایران در حوزه انرژی بود. با استفاده از خروجی نتایج می توان تعداد نیروگاه هایی که برای تامین انرژی مورد نیاز لازم است پیش بینی شود. گروه شریف  برنامه این در محیط ویژال بیسیک نوشتن که در آن امکان انتقال و تبادل اطلاعات با محیط اکسل در آن فراهم شده بود.این نرم افزار قابل نصب بوده و می توان برای دسترسی های مختلف اجرا شود. در شکل زیر تصاویر این نرم افزار آمده است.

 

پروژه لامرد و پارسیان شریف کد

 

پروژه لامرد و پارسیان شریف کد