‫ پروژه تولید نرم افزار زمان بندی اعزام تانکر های سوخت رسان

به منظور سازمان‌دهی میزان و زمان سفارش مواد اولیه برای تولید سوخت در سایت مورد نظر، نرم‌افزار پیش رو در شرکت کانال ایران طراحی و پیاده سازی شد. در این نرم افزار به دنبال تعیین زمان بندی ورود و خروج  تانکر های سوخت رسان در یک پالایشگاه بودیم. با توجه به این که پالایشگاه مورد نظر باید در زمان های مشخص به مشتریان چهار نوع سوخت را تحویل دهد، مدیریت پالایشگاه باید با توجه به سفارش سوخت ها، مواد اولیه مورد نیاز را فراخوانی کند که در تامین نیاز های مشتری به مشکل بر نخورد. در صورت بد قولی به مشتریان،  آن ها به پالایشگاه های مجاور خواهند رفت. در شکل زیر تصاویر برنامه طراحی شده  آورده شده است.

 

 

نرم افزار سفارشات اربیل شریف کد

 

نرم افزار سفارشات اربیل شریف کد