‫ پروژه تولید نرم افزار تجاری ابزار پشتیبان تصمیم گیری برای سازمان سواحل و بنادر

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری یکی از ابزارهای نوین برای یاری رساندن به مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم به بهترین شکل ممکن است. با توجه به اهمیت این موضوع، سازمان سواحل و بنادر کشور طراحی از گروه شریف کد خواست که یک نرم افزار تجاری برای پیشتیبان تصمیم گیری طراحی کند. به دلیل این که اکثریت داده های سازمان سواحل به صورت داده های جغرافیایی است، گروه شریف کد تولید نرم افزار را با استفاده از ویژال بیسیک با استفاده از قابلیت های نرم افزار جی آی اس انتخاب کرد. این ابزار تصمیم گیری چیزی فراتر از پشتیبان تصمیم گیری بود و امکان تصمیم گیری را به کاربر می داد. این نرم افزار در سه سطح کارشناس، مدیر و مدیر ارشد طراحی شد که هر سطح دسترسی امکانات خاصی دارد. در ادامه تصاویری از این نرم افزار اورده شده است.

پروژه سامانه پشتیبان تصمیم گیری شریف کد