‫ مقدمه | انجمن

مدیریت
مدیریت 20 شهریور 1396

قابلیت ماکرو در اکسل این امکان را به استفاده کنندگان این برنامه می دهد تا کارهایی تکراری را به سهولت و با سرعت انجام بشود که این کار با ضبط فعالیت ها و تکرار آن ها با اجرای فعالیت های ضبط شده میسر می شود. در این فصل به آشنایی این قابلیت بسیار کاربردی خواهیم پرداخت.

Hamid Moradi
Hamid Moradi 6 آبان 1399

THANKS